Stora Grindö

Foto: Staffan Brundell

Laxboa, St.Grindö, 594 71 Loftahammar - Mobil: 0708-670 675 - laxboa@icloud.com Instagram:@LAXBOA


Stora Grindö är ett litet fiskeläge i Tjust skärgård 5 km öster om Loftahammar.
Här bedrivs ålfiske och laxodling. I rökeriet förädlas en del av fisken som sedan saluförs eller serveras i Laxboa tillsammans med dagens färska fångster.


Hur tar man sig till Stora Grindö?
Med egen båt. Hamnen ligger utmed stora segelleden. Goda tilläggningsmöjligheter vid bryggor med ett vattendjup på ca 2,5 m.
Med taxibåt. Större sällskap kan boka taxibåt hos Bengt Andersson på Solidö, telefon 0490-919 19, 070-25910 19 (max 20 pers) eller Anna-Pia Molander 0493-61808, 070-771 39 14 (max 12 pers).
Vi hämtar. Sällskap som bokat måltidsarrangemang i Laxboa kan boka sjötransport från Lerglo brygga. Sjöfärd ca 20 minuter.